S'utilitza un mètode per a l'eliminació del xiclet senzill i totalment ecològic que consta de tres simples passos:


Mitjançant el vapor que projectem a través de la llança de la màquina escalfem durant dos segons el xiclet.


A continuació, projectem unes gotes del producte eliminador.


Finalment freguem lleugerament el xiclet amb el raspall que incorpora l'extrem de la llança.


Un operari en una jornada de 8 hores, netejarà una superfície de fins 300 m2, consumint tan sol uns 30 litres d'aigua, garantint l'eliminació del xiclet i dels aproximadament 50.000 gèrmens i bacteris que acumula cada un d'ells.

EXEMPLE

el xiclet simplement desapareix!

ABANS

DESPRÉS

MÀQUINA D’ELIMINAR XICLETS